info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Cenník

 

Hlavná knižnica,  Pobočka Bystrická 2 

Ročný členský poplatok:

Deti a mládež do 15 rokov 2,00 €
Dôchodcovia, ŤZP, nezamestnaní, mamičky na MD 2,00 €
Študenti SŠ, VŠ 3,00 €
Ostatní používatelia 4,00 €
Neregistrovaní používatelia 0,50 €/ 1deň

 Manipulačné poplatky a krytie nákladov za špeciálne služby: 

rezervácia osobne v knižnici                                                               0,50 €
rezervácia cez online katalóg                                                               bezplatne
objednanie odloženia z regálu                                                               0,50 € 
MVS objednávka                                                                0,50 €/ titul
MVS poštovné                                                               2,50 €/ knižnica
rešerš                                                               2,50 € 
kopírovanie, tlač A4 ČB 0,10 €
kopírovanie, tlač A4 farebne 1,00 €
sken A4 0,50 € 
kopírovanie, tlač A3 ČB  0,20 € 

 Internet:

registrovaní užívatelia 60 min. bezplatne
  ďalších 30 min. 0,50€
neregistrovaní užívatelia 30 min. 0,50€
on-line katalóg   bezplatne

 Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty:

Periodiká 0,20 € / deň

  Knižničné jednotky:

 1. upomienka (nepísomná) 0,50 €
 2. upomienka 1,00 € + poštovné
 3. upomienka 2,00 € + poštovné
 4. upomienka 3,00 € + poštovné
 Pokus o zmier 4,00 € + poštovné
Finančné náhrady za poškodenie alebo stratu dokumentu:

 a) pri bežne dostupnom titule
 b) pri titule, ktorý nie je bežne dostupný na trhu

Sankcia za poškodenie majetku
a technického vybavenia knižnice:

 

a) obvyklá predajná cena dokumentu + manipulačný poplatok 5,- €
b) nákupná cena dokumentu + manipulačný poplatok 20,- €

20,00 € + úhrada nákladov

  

Pobočky KD Biely Potok, ZŠ Černová a ZŠ Sládkovičova

Ročný členský poplatok:

Deti a mládež do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní 0,50 €
Ostatní používatelia 1,00 €
Neregistrovaní používatelia 0,20 € / 1deň

Manipulačné poplatky a krytie nákladov:

Rezervácia dokumentov 0,50 €
Náhradný čitateľský preukaz 0,50 €
Poškodenie čiarového kódu 2,00 €

 

 

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty:

Periodiká 0,20 € / deň

Knižničné jednotky:

1. upomienka (nepísomná) 0,50 €
2. upomienka 1,00 € + poštovné
3. upomienka 2,00 € + poštovné
4. upomienka 3,00 € + poštovné
Pokus o zmier 4,00 € + poštovné
Sankcia za poškodenie majetku a technického vybavenia knižnice 20,00 € + úhrada nákladov
Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies