Aktuálne verejné obstarávania a prieskumy trhu

Žiadosť o účasť na prieskume trhu Dodávka a inštalácia interiérového koberca
PRIESKUM TRHU UZATVORENÝ

Žiadosť o účasť na prieskume trhu Nákup interiérového vybavenia
PRIESKUM TRHU UZATVORENÝ

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi