Aktuálne pravidlá vypožičiavania

 

Zásobte sa dobrým čítaním, zachovajte však ohľaduplnosť k ostatným, ĎAKUJEME!   

  • počet osôb na oddelení - max. 3 (vrátane detí)
  • prosíme, obmedzte pobyt v knižnici len na nevyhnutný čas (10 min.)  
  • prosíme, akceptujte diskrétnu zónu pred výpožičným pultom, 2 m odstupy a pravidlá R-O-R

plagtik_2._-7._november

VRÁTENIE KNÍH: 
Knihy vracajte cez BIBLIOBOX, pôjdu na 1 noc do karantény a vydezinfikujeme ich. Tituly vám odpíšeme z konta nasledujúci pracovný deň.

POČET VÝPOŽIČIEK: Koľko unesiete :-)  

DOBA VÝPOŽIČKY:  
knihy - 1 mesiac, nezabudnite si výpožičky včas predĺžiť telefonicky, mailom alebo cez online katalóg  
denníky, týždenníky - 1 týždeň,  mesačníky - 1 mesiac

ČITÁRNE, VEREJNÝ INTERNET:  Z A T V O R E N É 

OBJEDNAJTE SI KNIHY:  
Dostupnú výpožičku konkrétneho titulu si môžete objednať prostredníctvom služby mailovej/ telefonickej objednávky alebo online služby OBJEDNAŤ ODLOŽENIE.  Služba je v období obmedzenia vychádzania bez poplatku.

AKO NÁJSŤ DOSTUPNÉ KNIHY V KATALÓGU?  
Rozkliknite titul knihy a zrolujte úplne dolu.  Objednávajte len Dostupné knihy (zeleným) z oddelení:  
B - Beletria 
M, Mn - Odd. pre deti a mládež  
ONL - oddelenie náučnej literatúry
POZOR! Pri tituloch z pobočiek SNP, Černová, Sládkovičova, Biely Potok nie je služba poskytovaná.

REZERVÁCIE KNÍH:
Tituly, ktoré nie sú dostupné (sú vo výpožičke u niektorého nášho čitateľa), si môžete ZAREZERVOVAŤ. Po vrátení čitateľom Vám príde mailová informácia o tom, že titul je dostupný a rezerovaný pre Vás. Služba cez online katalóg je bez poplatku.

POPLATKY (registrácia, upomienky, MVS): 
Môžete uhrádzať v hotovosti v knižnici alebo bezhotovostne na náš účet  SK63 0900 0000 0000 5672 9028. Pri úhrade uveďte ako variabilný symbol číslo čitateľského preukazu.

NOVÍ ČITATELIA:
Pre nových čitateľov a čitateľov malých pobočiek ponúkame službu PREDREGISTRÁCIE. Registračný poplatok 4,- €  (študenti 2,- €) uhradíte v hotovosti v knižnici alebo priamo na náš účet, Do 12.11. si môžete uplatniť aj vaše  kultúrne poukazy. Po vyplnení registračných údajov a úhrade poplatku môžete využívať všetky dostupné služby, vrátane e-kníh.

 

INFORMÁCIE:
tel. č. 044/43 22 005, 0917 714 060  
mail  info@kniznicark.sk 

Pre verejnosť možno otvoríme od pondelka 2. novembra  2020:
PONDELOK 10.00 h - 17.00 h  
UTOROK - PIATOK 8.30 h - 17.00 h  
Prestávka na dezinfekciu 11.30 h - 12.30 h

Knihy hľadajte na: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/

Vaša knižnica  


Uznesenie vlády č. 693 z 22.10.2020

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi