Ako sa prihlásiť?


REGISTROVANÍ ČITATELIA

1.    Na úvodnej stránke našej knižnice www.kniznicark.sk kliknite na možnosť Online katalóg/Prihlásenie.

prihlsenie_1
2.    Teraz sa nachádzate v online katalógu Carmen, ktorý Vám umožní nielen vyhľadávanie dokumentov, ale aj vyhľadávanie v registroch; získate prehľad o nových tituloch, ktoré pribudli do nášho fondu, a tiež možnosť PRIHLÁSIŤ SA do vášho ČITATEĽSKÉHO KONTA (všetky možnosti sú uvedené v čiernej lište hore). Čitateľské konto si nemusíte zakladať, každý registrovaný používateľ ho má vytvorené automaticky.
prihlsenie_2

3.    Po kliknutí na PRIHLÁSENIE sa otvorí okienko, do ktorého zadáte prihlasovacie údaje:
prihlsenie_3
Číslo čitateľského preukazu (ako je uvedené na Vašom preukaze) a PIN, ktorý zadávate vo formáte RRMMDD (rok-mesiac-deň). To znamená, že ak sa čitateľ narodil 14. 08. 1947, jeho PIN bude 470814, ak sa narodil 28. 02. 1975, jeho PIN bude 750228 a pod.
Po prihlásení do konta Vám odporúčame PIN kód zmeniť a zadať si vlastný.

4.    Ak bolo prihlásenie úspešné, vpravo hore uvidíte Vaše meno:
prihlsenie_4
Zároveň sa zobrazia všetky možnosti, ktoré Vám čitateľské konto poskytuje: môžete si zmeniť používateľské nastavenia (napr. zvoliť zasielanie noviniek z knižnice mailom), zmeniť PIN, overiť si stav Vašich výpožičiek s predĺžiť ich, získať prehľad o Vašich rezerváciách, prípadne si nedostupné tituly bezplatne rezervovať.

5.    Po kliknutí na Vaše meno si môžete skontrolovať Vaše údaje, napr. správnosť e-mailovej adresy.
6.    Prácu v online katalógu Carmen ukončíte kliknutím na možnosť ODHLÁSIŤ pri Vašom mene.

Vaše čitateľské konto môžete použiť:
- pri kontrole a predĺžení výpožičnej doby
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu 

 

NOVÍ ČITATELIA
(ktorí ešte nenavštívili knižnicu osobne)

Postup je podobný: ONLINE KATALÓG/ Prihlásenie (čierny rámik vpravo úplne  hore)/ Predregistrácia 

predregistrcia_2


Vyplňte všetky údaje, vrátane PIN a odošlite: 

predregistrcia_3

  • systém Vám pridelí dočasné čitateľské číslo 9xxxxxx
  • ročný členský poplatok uhraďte na číslo účtu SK63 0900 0000 0000 5672 9028, do poznámky dajte svoje meno 
  • pri osobnej návšteve knižnice podpíšete prihlášku, uhradíte ročný členský poplatok a obdržíte čitateľský preukaz s evidenčným číslom 

Vašu predregistráciu môžete uplatniť: 
-
pri výpožičkách e-kníh
- pri službe Objednať odloženie 
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu

Tip na využívanie čitateľského konta v online katalógu:

A/ PREDĹŽENIE VÝPOŽIČIEK: 
Po prihlásení na pravej strane v podstránke Výpožičky nájdete stav Vášho konta. V červenom rámiku je príkaz Predĺžiť všetky výpožičky na stránke. Maximálna doba výpožičiek je podľa Knižničného a výpožičného poriadku 3 mesiace, po tomto termíne Vám systém knihy nepredĺži. Systém nepredĺži ani výpožičky rezervované iným čitateľom (označené ceruzkou).

B/ REZERVÁCIE DOKUMENTOV:
Rezervovať je možné len nedostupné knihy. Tie knihy, ktoré sú dostupné, nie je nutné rezervovať, príďte si po ne hneď do knižnice:). Rezervácie sú spoplatnené podľa Cenníka poskytovaných služieb sumou 0,50 €, ktorá sa Vám pripíše do konta v momente vrátenia rezervovanej knihy predchádzajúcim čitateľom.

C/ VRÁTENIE DOKUMENTOV: 
Vrátiť knihy môžete osobne alebo prostredníctvom biblioboxu. Vrátenie si môžete skontrolovať najbližší pracovný deň na Vašom čitateľskom konte, príp. telefonicky alebo mailom na adrese info@kniznicark.sk

D/ VÝPOŽIČKY E-KNÍH 
viac na https://kniznicark.sk/sk/e-knihy--skuste-to-inak

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi