Ako sa prihlásiť?


A/ REGISTROVANÍ ČITATELIA

(už využívajúci služby knižnice)

ONLINE KATALÓG/ čierny rámik vpravo úplne hore Prihlásenie

  • zadajte číslo z čitateľského preukazu (resp. čitateľské číslo, ktoré vám systém pridelil v rámci predregistrácie) 
  • zadajte PIN - prvých 6 čísiel z Vášho dátumu narodenia v tvare RRMMDD (resp. PIN, ktorý ste použili v rámci predchádzajúcej predregistrácie). 
  • z dôvodu ochrany osobných údajov odporúčame PIN po prvom prihlásení zmeniť

Vaše čitateľské konto môžete použiť:
- pri kontrole a predĺžení výpožičnej doby
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu 

B/ NOVÍ ČITATELIA
(ktorí ešte nenavštívili knižnicu osobne)

ONLINE KATALÓG/ Prihlásenie (čierny rámik vpravo úplne  hore)/ Predregistrácia 

  • vyplňte všetky údaje, vrátane PIN a odošlite
  • systém Vám pridelí dočasné čitateľské číslo
  • pri osobnej návšteve knižnice podpíšete prihlášku, uhradíte ročný členský poplatok a obdržíte čitateľský preukaz s evidenčným číslom 

Vašu predregistráciu môžete uplatniť: 
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu

Tip na využívanie služieb v online katalógu:

A/ PREDĹŽENIE VÝPOŽIČIEK: 
Po prihlásení na pravej strane v podstránke Výpožičky nájdete stav Vášho konta. V červenom rámiku je príkaz Predĺžiť všetky výpožičky na stránke. Maximálna doba výpožičiek je podľa Knižničného a výpožičného poriadku 3 mesiace, po tomto termíne Vám systém knihy nepredĺži. Systém nepredĺži ani výpožičky rezervované iným čitateľom (označené ceruzkou).

B/ REZERVÁCIE DOKUMENTOV:
Rezervovať je možné len nedostupné knihy. Tie knihy, ktoré sú dostupné, nie je nutné rezervovať, príďte si po ne hneď do knižnice:). Rezervácie sú spoplatnené podľa Cenníka poskytovaných služieb sumou 0,50 €, ktorá sa Vám pripíše do konta v momente vrátenia rezervovanej knihy predchádzajúcim čitateľom.

C/ VRÁTENIE DOKUMENTOV: 
Vrátiť knihy môžete osobne alebo prostredníctvom biblioboxu. Vrátenie si môžete skontrolovať najbližší pracovný deň na Vašom čitateľskom konte, príp. telefonicky alebo mailom na adrese info@kniznicark.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi