TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC


2. - 6. marec 2020

- bezplatný zápis na dobu 1 kalendárneho roka (deti zápis počas celého marca) 
- odpustenie poplatkov za upomienky    

PROGRAM:
   
2. marec  

9:00     
LIEK NA ŠIKANU – interaktívne zážitkové čítanie pre žiakov *

3. marec  
9:30     
GUĽKO BAMBUĽKO
- tvorivé pásmo pre materské školy *

4. marec  
9:00     
ANKA PANKA, POĎME SI ČÍTAŤ
- pásmo o čítaní pre materské školy *

16:00   
PEVNÁ VÔĽA 
- prednáška LIBY CHIARY HLÁDEKOVEJ, koučky a trénerky pamäti

5. marec  
9:00     
ANKA PANKA, POĎME SI ČÍTAŤ
- pásmo o čítaní pre materské školy * 
17:00  
ŠEPTUCHY  
 ALENY SABUCHOVEJ - predstavenie novej knihy autorky z čerstvej finálovej desiatky literárnej súťaže ANASOFT LITERA 

6. marec  
9:00     
ANKA PANKA, POĎME SI ČÍTAŤ
- pásmo o čítaní pre materské školy * 
17:00  
KVÁSKOVANIE
– prednáška o pečení kváskového chlebíka, vedie PETRA MIHOKOVÁ      

 * dopoludňajšie podujatia pre MŠ a ZŠ  

V priebehu celého marca:
Putovná výstava ČESKÍ A SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 1967 – 2017  
(1. poschodie)

tsk_obrzok

 Plagát na stiahnutie

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi