KEĎ POJDEŠ HOROU

JAROSLAV SLAŠŤAN - bloger, fotograf, autor publicistických a odborných príspevkov na ekologické, spoločenské a náboženské témy, externý redaktor časopisu Život, občiansky aktivista, dobrovoľný strážca prírody, odborný garant celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOO Lympiáda, ktorá je zameraná na zvýšenie záujmu detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a enviromentálne povedomie. Pochádza z Kremnice, kde donedávna pracoval v Knižnici Jána Kollára. V súčasnosti je zamestnancom ZOO Bojnice.
Usporiadateľ a autor mnohých vzdelávacích podujatí pre dospelých, ale aj deti a mládež: „Prednášky sa snažím robiť zaujímavou formou, aby deti na nich nespali. Vždy donesiem so sebou nejaké predmety, premietam fotografie, hovorím svoje zážitky z prírody. Kam ma zavolajú, tam sa snažím prísť, lebo si uvedomujem potrebu viesť ľudí k úcte k prírode.

snmka.[5]
štvrtok 24. 10. 2019 

8.30 hod. a 10.30 hod.
odd. pre deti a mládež          

Témy prednášok:
Po medvedích stopách - všetko, čo chcete vedieť o medveďoch, výskyt, početnosť, etológia 
Biorekordy
- to NAJ zo sveta živočíchov a rastlín 
Detektív v prírode
- znaky a stopy zveri
Stráž prírody -
beseda o ochrane prírody a vybavení, povinnostiach a právach strážcu

Limitovaný počet účastníkov: cca 40 žiakov (2 triedy) na jednu prednášku

Rozhovor s J. Slašťanom: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-10-23-jaroslav-slastan-chcem-robit-veci-tak-aby.odzrkadlovali-moju-vieru-a-presvedcenie 
© Copyright www.cestaplus.sk

Odkazy na publicistické príspevky: https://www.aktuality.sk/clanok/450980/najrychlejsi-zivocich-sveta-zije-aj-u-nas-kam-az-siahaju-jeho-uzasne-schopnosti/  https://www.aktuality.sk/clanok/525320/hlupe-husi-krkavcie-matky-slizke-hady-nie-len-ludske-omyly/?i9=cb416e0bd391 https://www.aktuality.sk/clanok/526770/hlucne-slony-omyl-o-niektorych-vlastnostiach-zvierat-ani-netusime/?i9=cb416e0bd391

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi