30. výročie klubu TATRÍN

 

Myšlienka založiť Horolezecký klub TATRÍN v Ružomberku vznikla v októbri 1990 medzi partiou priateľov - horolezcov. Za vznikom Horolezeckého klubu Tatrín, ako sa nazvali, stáli:  Anton Hrnčiar, Ivan Kenez, Ladislav Királsky, Milan Colotka, Ján Gregor a predseda klubu Jaroslav Mikuštiak. 1. decembra 1990 prijal HK Tatrín za svojho riadneho člena aj Slovenský horolezecký spolok IAMES. Po roku 1990 sa však názory členov týchto dvoch ružomberských klubov začali rozchádzať. HK Tatrín cítil potrebu klasické lezenie rozšíriť  o ďalšie aktivity a dať celej činnosti aj  kultúrno - spoločenský rozmer. Do klubovej činnosti HK Tatrín sa tak okrem horolezectva, skialpinizmu a behu do vrchu dostalo aj premietanie klubových filmov, fotografií a besedy pre občanov Ružomberka a zamestnancov papierní, prednášky a výstavy horolezeckej fotografie. Okrem horolezeckých výkonov ide aj o šírenie krásy tohto športu prostredníctvom kultúrnych podujatí aj medzi občanmi dolného Liptova. Napokon aj názov Tatrín je odkazom  na niekdajší kultúrny spolok Slovákov, predchodcu Matice slovenskej. 

ierny_tt_pozvnka

 

Medzi výstupy na vrcholy členov HK Tatrín patrí Matterhorn, Mont Blanc, Kaukazské vrcholy, Bernské Alpy, Dolomity. Členovia HK Tatrín sa pravidelne zúčastňujú aj spomienkového memoriálu - najťažšieho horského behu Boningtonovou cestou - Memoriál Jozefa Psotku (Jozef Psotka vystúpil 15. 10. 1984, ako prvý Slovák bez kyslíka, na Mount Everest, no pri schádzaní tragicky zahynul. ) 

Medzi najhodnotnejšie výstupy v posledných troch dekádach patria výstupy Moravčíka a Vajdu Cassinovou cestou na Cimu Ovest, výstup severnou stenou Cimy Grande Moravčíka a Mikuštiaka a 900 m stenou Piz Badile Moravčíka s partnerom.
Podľa slov Jaroslava Mikuštiaka, napriek umelým stenám v halách, zostáva ich najväčším horolezeckým štadiónom príroda. Či už sú to domáce Haliny na Malinom Brde, alebo okolité lokality Liskovská jaskyňa, Studničná či travertín v Bešeňovej. Aj dnes, keď už roky pribudli, sú Tatry ich druhým domovom.

Jaroslav Mikuštiak (*1947) - s  horolezeckými aktivitami začal už od svojich pätnástich rokov. Vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku v Liptovskom Hrádku, potom sa k tomu pridružil papierenský odbor. Štyridsať rokov pracoval ako zamestnanec tunajších papierní. Od mladosti fotografuje. Začínal s čiernobielou fotografiou, pokračoval premietaním diapozitívov pre ružomberskú verejnosť, členov klubu a kolegov z práce. V 90-tych rokoch založil horolezecký klub Tatrín Ružomberok, v rámci ktorého  pokračoval v dokumentovaní svojich zážitkov z hôr. O svoje horolezecké skúsenosti sa doteraz delí prezentáciou fotografií a premietaním filmových sekvencií - či už na schôdzach horolezeckého klubu Tatrín, alebo aj medzi ružomberskou verejnosťou. Jeho filmy sa premietali aj na rôznych festivaloch vysokohorských filmov vo Vyšnom Kubíne, Bobrovci, Dúbrave, na festivale Vysoké hory v Žiline. Má tri dospelé deti, spolu s manželkou žije v Likavke pri Ružomberku.   


Zdroje: Ružomberský hlas, archív Jaroslava Mikuštiaka
Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.  

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi