info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

RENDEZVOUS POD SCHODMI 38

Beseda spojená s cestovateľskou prezentáciou.

Hostia večera:
MARIÁN BYSTRIČAN - športový funkcionár, medzinárodný rozhodca, publicista
BERNARD HATALA -
medzinárodný  stolnotenisový rozhodca

V stredu 16. 10. 2019 16:30
odd. beletrie na poschodí

MARIÁN BYSTRIČAN (*1956, Ružomberok) - bývalý stolnotenisový hráč, uznávaný medzinárodný rozhodca, športový funkcionár, autor literatúry faktu a publicista, žurnalista so športovou tematikou,  cestovateľ. Rodený Ružomberčan. Základnú školu absolvoval na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku. Po jej skončení pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku, ktorú ukončil maturitou v roku 1977. Vlastne celé svoje životné pôsobenie zasvätil športu. Spočiatku ako športovec, potom ako dobrovoľný funkcionár popri zamestnaní. Od istej doby sa stal profesionálnym funkcionárom športu a pôsobil vo funkcii prezidenta klubu, podpredsedu Slovenského zväzu stolného tenisu, predsedu Športovo technickej komisie SR pre telesne postihnutých športovcov i predsedu sekcie pri Asociácii športu na školách pre stolný tenis. Do slovenského a  medzinárodného športu sa výrazne zapísal ako dlhoročný medzinárodný stolnotenisový rozhodca (rozhodoval na mnohých svetových podujatiach – MS, ME, Paralympiády i domácich akciách - republikové majstrovstvá, Mildeho memoriál atď.). V čase pôsobenia v týchto funkciách publikoval hlavne štatistické články prakticky do všetkých denníkov (Pravda, Šport, Smer) a regionálnej tlače (Ružomberský hlas, Ružomberská mestská televízia, Spoločník , Liptov a pod.). V rokoch 1994 – 1998 bol redaktorom celoslovenského časopisu Stolný tenis(vydával sa v ružomberskej tlačiarni TESFO). Po skončení svojej funkcionárskej kariéry (zo zdravotných dôvodov) sa podujal vydať publikáciu o športe, ktorému sa venoval, o stolnom tenise. Po temer dvoch rokoch práce uzrela svetlo sveta kniha venovaná histórii - Pamätnica Rybárpoľskeho stolného tenisu, ktorá bola vydaná v roku 2011 z príležitosti 80. výročia založenia klubu. Marián Bystričan pri svojom dlhoročnom pôsobení v športe navštívil okolo 70 krajín sveta, stretol sa s významnými osobnosťami športu a verejného života, politikmi rôznych krajín. Pre  tieto svoje zážitky pripravuje ešte zaujímavú publikáciu, kde by rád mnohé skúsenosti zosumarizoval.   

BERNARD HATALA  (*1949, Ružomberok) -  bývalý stolnotenisový hráč, známy medzinárodný  stolnotenisový rozhodca, športový funkcionár. Žije v Černovej. Študoval na strednom odbornom učilišti v Bavlnárskych závodoch, kde sa aj prvýkrát zoznámil  so stolným tenisom, kde - ako sám hovorí - boli koncom 60. a začiatkom 70. rokov  výborné podmienky na rozvoj v tejto oblasti športu, a to nielen priestorové ale aj personálne. Po skončení školy pokračoval v ružomberskom  stolnotenisovom oddieli, kde sa vypracoval na hráča 2. slovenskej národnej ligy. V r. 1972 absolvoval  rozhodcovský kurz v Bratislave, neskôr si zvýšil kvalifikáciu až na úroveň rozhodcovskej kategórie A, čím sa na dlhú dobu stal jediným rozhodcom v stredoslovenskom kraji, ktorý disponoval uvedenou licenciou. Popri tom sa venoval  svojmu zamestnaniu opravára strojných zariadení, neskôr pôsobil ako technický správca budov. Takmer všetok voľný čas venoval rozhodovaniu v stolnom tenise na rôznych československých turnajoch. Postupne si ďalej zvyšoval kvalifikáciu a v r. 1994 sa stal medzinárodným rozhodcom v kategórii stolného tenisu. V rámci športových podujatí prešiel takmer celú Európu, navštívil  Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Belgicko či Holandsko, navštívil i Čínu a Brazíliu, pričom takmer vždy sa jednalo o podujatia s obrovským, často niekoľko tisícovým publikom. Zdravotné problémy  pozastavili jeho hráčsku a rozhodcovskú činnosť, sám ale prehlasuje, že má svojho dobrého nástupcu a pokračovateľa vo svojom vnukovi. Je držiteľom ocenenia Za dlhoročnú činnosť udeleného Slovenským aj krajským stolnotenisovým zväzom, viackrát bol ocenený aj Mestom Ružomberok Za rozvoj stolnotenisového športu v našom regióne.

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

Textová verzia
Fond na podporu umenia

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies