ŽIADANKY NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

Rešerš z vlastného fondu knižnice vyhotovujeme na základe telefonickej  alebo mailovej požiadavky.  Rešerš z iných zdrojov ako zo zdrojov knižnice vypracujeme na základe vyplneného tlačiva  ŽIADANKA na vyhotovenie rešerše.

Žiadanku zasielajte na adresu:
naucne@kniznicark.sk

Zoznam knižníc, s ktorými spolupracujeme:

 

ŽIADANKA

Služba je spoplatnená sumou 2,50 €  v zmysle platného cenníka https://kniznicark.sk/sk/cennik

Poplatok je možné uhradiť v hotovosti v náučnom odd. knižnice na prízemí, alebo a j priamo na účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028, pri platbe uveďte svoje meno a č. preukazu.

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi