ŽIADANKY NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

Rešerš z vlastného fondu knižnice vyhotovujeme na základe telefonickej  alebo mailovej požiadavky.  

Rešerš z iných zdrojov ako zo zdrojov knižnice vypracujeme na základe vyplneného tlačiva  ŽIADANKA na vyhotovenie rešerše.

Žiadanku zasielajte na adresu:
naucne@kniznicark.sk

Zoznam knižníc, s ktorými spolupracujeme:

 

ŽIADANKA 

Služba je v zmysle platného cenníka spoplatnená sumou 2,50 €. 
Poplatok je možné uhradiť v hotovosti v náučnom odd. knižnice na prízemí, alebo aj priamo na účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028. 

Pri platbe uveďte svoje číslo preukazu.

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi