OTVORENÉ

Niekoľko základných pravidiel: 

Prosíme, pri vstupe na oddelenie si založte rúško a dezinfikujte si ruky. Akceptujte diskrétnu zónu pred výpožičným pultom. 

VRÁTENIE KNÍH

Pokiaľ ste prišli do kontaktu s ochorením COVID - 19, knihy vracajte len cez bibliobox.

VÝPOŽIČKY:  
môžete uskutočniť aj prostredníctvom mailovej,  telefonickej  objednávky alebo online služby OBJEDNAŤ ODLOŽENIE

AKO NÁJSŤ DOSTUPNÉ KNIHY V KATALÓGU?  
Rozkliknite titul knihy a zrolujte úplne dolu.  Objednávajte len Dostupné knihy (zeleným) z oddelení:  
B - Beletria 
M, Mn - Odd. pre deti a mládež  
ONL - oddelenie náučnej literatúry
POZOR! Pre tituly z pobočiek SNP, Černová, Sládkovičova, Biely Potok nie je služba poskytovaná.

REZERVÁCIE KNÍH:
Tituly, ktoré nie sú dostupné (sú vo výpožičke u niektorého nášho čitateľa), si môžete ZAREZERVOVAŤ. Po vrátení čitateľom Vám príde mailová informácia o tom, že titul je dostupný a rezerovaný pre Vás.

ČITÁRNE, VEREJNÝ INTERNET:  OTVORENÉ 
Počet miest v čitárni aj na verejnom internete je obmedzený, informujte sa u personálu.

NOVÍ ČITATELIA
:
Pre nových čitateľov a čitateľov malých pobočiek ponúkame službu PREDREGISTRÁCIE. Registračný poplatok 4,- € uhradíte v hotovosti v knižnici alebo priamo na náš účet, bližšie info mailom. Po vyplnení registračných údajov a úhrade poplatku môžete využívať všetky dostupné služby, vrátane e-kníh.

INFORMÁCIE:
tel. č. 044/43 22 005, 0917 714 060
mail  info@kniznicark.sk .
Knihy hľadajte na: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/

Vaša knižnica 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi