OTVORENÉ


OTVÁRACIA DOBA:  

9:00 – 11:00   
13:00 – 16:00   



VRÁTENIE KNÍH

Pokiaľ ste prišli do kontaktu s ochorením COVID - 19, oznámte nám to vopred, na spôsobe vrátenia Vašich výpožičiek sa dohodneme:)
Prosíme, pri vstupe na oddelenie si založte rúško a dezinfikujte si ruky. Akceptujte diskrétnu zónu pred výpožičným pultom.


VÝPOŽIČKY:
 

môžete uskutočniť aj prostredníctvom mailovej,  telefonickej  objednávky alebo online služby OBJEDNAŤ ODLOŽENIE

AKO NÁJSŤ DOSTUPNÉ KNIHY V KATALÓGU?  

Rozkliknite titul knihy a zrolujte úplne dolu.  Objednávajte len Dostupné knihy (zeleným) z oddelení:  
B - Beletria 
M, Mn - Odd. pre deti a mládež  
ONL - oddelenie náučnej literatúry
POZOR! Tituly z pobočiek SNP, Černová, Sládkovičova, Biely Potok nie sú pre službu Objednať odloženie momentálne dostupné.

Tituly, ktoré nie sú dostupné (sú vo výpožičke u niektorého nášho čitateľa), si môžete ZAREZERVOVAŤ. Po vrátení čitateľom Vám príde mailová informácia o tom, že titul je dostupný a rezerovaný pre Vás.


ČITÁRNE, VEREJNÝ INTERNET:  OTVORENÉ 
Počet miest v čitárni aj na verejnom internete je obmedzený, informujte sa u personálu.


POBOČKY: 

Pobočka SNP (Bystrická 92) 
OTVÁRACIA DOBA: streda, štvrtok, piatok
  9:00 – 11:00
13:00 – 16:00

Ostatné pobočky - ZATVORENÉ.  Knihy vracajte do biblioboxu na Podhore 33.


NOVÍ ČITATELIA
:

Pre nových čitateľov a čitateľov malých pobočiek ponúkame službu PREDREGISTRÁCIE. Registračný poplatok 4,- € uhradíte v hotovosti v knižnici alebo priamo na náš účet, bližšie info mailom. Po vyplnení registračných údajov a úhrade poplatku môžete využívať všetky dostupné služby, vrátane e-kníh.

 

INFORMÁCIE:
tel. č. 044/43 22 005, 0917 714 060
mail  info@kniznicark.sk .
Knihy hľadajte na: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/

 

Vaša knižnica 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:00 - 17:00
Free WiFi