Podujatie


V spolupráci s  Regionálnym centrom pre podporu učiteľov Liptova pozývame  učiteľov slovenského jazyka a verejnosť na prednášku

SLOVNÍČEK Z BÁSNIČIEK
s Janou Juhásovou a Silviou Kaščákovou

Streda 15. 11. 2023       14:00  
Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 1. poschodie

Čo je metafora, haiku, sonet, óda alebo  elégia? Tvorivá dvojica Jana Juhásová a Silvia Kaščáková predstaví svoje nové dielko, určené predovšetkým učiteľom slovenského jazyka.  
Slovníček z básničiek sa vďaka svojej popularite stáva novou literárnou príručkou, pomocou ktorej zábavnou formou získate prehľad v súčasných básnických žánroch a umeleckých nástrojoch. Kniha je výbornou pomôckou pre malých aj veľkých, pre  učiteľov literatúry či lektorov tvorivého písania, pre každého, kto miluje a obdivuje poéziu:)

ČO NÁS ČAKÁ?

📕 Predstavíme novú knihu "Slovníček z básničiek" ako vhodnú pomôcku na vyučovanie literárnej výchovy alebo kreatívneho písania 
📗 Pozrieme sa na rozličné podoby vnímania poézie a na predstavenie konkrétnych autorov zo súčasnej literatúry pre deti
📘 V rámci workshopu si účastníci môžu vyskúšať tvorbu vlastnej básne tak, aby rovnakú techniku tvorby mohli využiť aj pri práci s deťmi vo veku už od 10 rokov

Podujatie je bezplatné, stačí sa iba prihlásiť tu:
https://forms.gle/JBc9dFMegUqkJjG38

 

O lektorkách:

Doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Literárna vedkyňa, kritička, vysokoškolská pedagogička. Je autorkou troch vedeckých monografií (Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii, 2016; Litanická forma od avantgardy po súčasnosť, 2018; Melankólia a zá-zrak. Progresívne postupy v spirituálnej lyrike, 2019). V roku 2023 jej vyšla kniha Belasé Ó. Básnická cesta Rudolfa Juroleka.  Okrem tvorby spirituálnych básnikov sa sústredenejšie venuje reflexii ženskej lyriky. Publikuje v Glosolálii, vo Fraktále, v Litikone, Romboide, v časopise Vertigo, spolupracuje so Slovenským rozhlasom, občasnej ju môžete vidieť v Literárnom kvociente. V roku 2023 bola porotkyňou národnej ceny za poéziu Zlatá vlna.

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
Poetka, prekladateľka, pedagogička, textárka. Pre Slovenský rozhlas občasne pripravuje scenáre relácií zameraných na poéziu, eseje a iné literárne formy. Jej oficiálne priznaný básnický debut má názov Kŕmiť leva (2015). Jej prvá kniha pre deti Ako Paľko Dobšinský zbiera rozprávky (2022) má podobu veršovaného príbehu. V roku 2023 vyšla jej dlhodobo pripravovaná básnická zbierka Rakúsky domov dôchodcov. Z poľského jazyka preložila vyše tridsať kníh pre detského čitateľa. V jej preklade vyšli knihy W. Szymborskej Veľké číslo (2016) a Soľ (2019). V roku 2023 vyšiel v jej preklade výber z básnickej tvorby poľskej poetky M. B. Kielar.


Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle a sociálnej sieti, účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel GDPR podľa nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z.z.

Rezervácie

Streda 15. nov 2023, 14:00

Prihlasovanie na túto udalosť je ukončené.