info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

ZÁHADY HISTÓRIE

Miloš Jesenský    
ZÁHADY HISTÓRIE   

dňa 21. 11. 2017 (utorok) o 16.00 hod.  
odd. beletrie.   

"Veľa vecí sa človek dozvie čítaním krajiny."  

Dr. Miloš Jesenský, PhD.  - historik, autor a spoluautor mnohých odborných publikácií  v oblasti literatúry faktu, histórie a hraničných javov,  držiteľ viacerých ocenení. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1999 ako samostatný odborný pracovník Historického oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa špecializoval na dejiny farmácie a medicíny. Od roku 1998 pôsobil ako externý ašpirant Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a svoje doktorandské štúdium úspešne zakončil obhájením dizertačnej práce pod názvom „Dejiny alchýmie na Slovensku“. V rokoch 2001 – 2006 pracoval ako odborný bibliograf Žilinskej knižnice, v rokoch 2006–2008 na Odbore informácií ŽSK. Od roku 2008 pôsobí ako riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci.

Jeho srdcovou záležitosťou je  kostolík v Ludrovej. Venoval mu samostatnú knihu pod názvom Kostol v Ludrovej (2012). Vždy ho zaujímala problematika templárov, skutočnosti a fabulácie okolo nich. Téme sa venuje najmä v knihách Po stopách templárov na Slovensku (spoluautor Pavol Matula, 2008) a Templári, legendy cti a slávy (2013), ktorá okrem  textovej časti obsahuje i nádherné fotografie Jaroslava Veličku.
Zaujímavým a hodnotným počinom je vydávanie reprezentatívnych plnofarebných, bohato ilustrovaných monografií v rámci edície Veľká kniha, ktorú vydáva Matica slovenská. V rámci edície vyšli monografie Drotárstvo, veľká kniha o slovenskom drotárstve (2010), Juraj Turzo, veľká kniha o uhorskom palatínovi (2012), Gorali, veľká kniha o Goraloch Oravy, Kysúc a Liptova (2013), Juraj Jánošík, veľká kniha o zbojníckom kapitánovi. (2014), a napokon Kelti, veľká kniha o Keltoch v Žilinskom kraji (2015). Knihy získali viaceré ocenenia a tešia sa veľkej popularite u čitateľov.
Miloš Jesenský s kolektívom stojí za vydaním knihy Žilinská župa v dejepise (2015), ktorá je výsledkom dlhoročnej práce. Publikácia zachytáva dejiny jednotlivých regiónov Žilinského kraja, jej hlavným cieľom je prebudiť záujem mládeže o históriu. „Vždy sme mali pocit, že keď Mária Terézia vládla v Rakúsko-Uhorsku, tak ako keby vládla všade inde, len nie na Slovensku. A nie na Kysuciach, Orave, Liptove. Preto kniha mapuje lokálne udalosti, ktoré sa odohrávali v rámci súčasných okresov, regiónov alebo dnešného Žilinského kraja. Udalosti v našej blízkosti sú mnohokrát oveľa menej známe ako udalosti, ktoré sa týkajú celého Slovenska alebo strednej Európy.“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zaradilo knihu do zoznamu odporúčaných materiálov pre stredné školy, čo autor vníma ako zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa nej podieľali, a zároveň povzbudenie do ďalšej práce.

Osobitnou kapitolou jeho tvorby sú knihy o záhadách a hraničných javoch: „Dobrá kniha o záhadách sa dá napísať tak, že prečítate veľa kníh, ktoré nemajú so záhadami nič spoločné. Autor špekulatívnej literatúry prečíta 20 kníh o záhadách a na základe toho napíše dvadsiatu prvú.“ Veľkému úspechu sa tešila jeho kniha Bohovia a astronauti (2014). Úspešná kniha Tajomné miesta Slovenska (2014)  čitateľa prevedie po dvoch stovkách mysterióznych lokalít. Ako spoluautor sa venoval i téme II. svetovej vojny (dvojdielna séria Wunderland), zo zaujímavých titulov možno spomenúť Krajinu zázrakov (1998) či  Dva mesiace v stredoveku (1999).
Zatiaľ poslednými titulmi sú autora Najväčšie záhady a mystériá Slovenska (2017), vydané spoločnosťou Ikar, a.s., vzhľadom k téme je reálny predpoklad, že sa bude tešiť záujmu čitateľov. V spolupráci s českým vydavateľstvom AOS publishing vydal publikáciu Ďaleká misia (2017), titul Temný horizont (2017) bol vydaný samostatne. Autor pravidelne spolupracuje s periodikami Fantázia, Dinner´s Club Magazine či Vlna, je členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského PEN Centra a Slovenského syndikátu novinárov. V r. 1998 sa stal držiteľom ocenenia Krištáľový tiger, v r. 2013 obdržal Weberovu cenu za prácu z oblasti dejín alchýmie a v r. 2015 medzinárodnú cenu E. E. Kischa.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 8213 ľudí.

Najbližšie podujatia

Ľudová kultúra Liptova

Prednáška jednej  z najznámejších etnologičiek...

RENDEZVOUS POD SCHODMI 31

Jozef Janigloš (1947) - básnik, pedagóg, kultúrny...

DEJINY STATOČNÉHO NÁRODA SLOVENSKĚHO

Dejiny statočného národa slovenského sú debutom autorky...

Decká z mesta sa (ne)vedia biť

Autorka o knihe: „Príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí sa spočiatku...

Od prameňa Gangy po indický Tibet

India patrí medzi najvďačnejšie ciele výprav. Drvivá...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies