info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Štatistické údaje

Rok 2016

 Knižničné jednotky spolu  70 971
 z toho:  
 Odborná literatúra  18 930
 Beletria  32 221
 Literatúra pre deti  19 820
   
 Počet titulov periodík  48
 Ročný prírastok kniž.jednotiek  1 708
     z toho:  darom  311
 Počet výpožičiek spolu 149 432
 z toho:  
 Odborná literatúra  16 394
 Beletria  63 176
 Literatúra pre deti  27 105
 Výpožičky periodík  42 757
   
 Medziknižničná výpož. služba
 (počet poskytnutých služieb)
 322
   
 Počet návštevníkov knižnice  58 418
 z toho: počet účastníkov podujatí  2 900
   
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí  108
 z toho:  
 informačná výchova pre školy  46
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy, prednášky)  38
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, výstavy)  24 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 6651 ľudí.

Najbližšie podujatia

KATARÍNA NÁDASKÁ v knižnici III.

KATARÍNA NÁDASKÁ:   Biodromálny cyklus človeka...

KRÁĽ ČITATEĽOV 2018

Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, odd. pre deti...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..