info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

Ružomberská TROJRUŽA - zoznamy výhercov

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby, umožnenie vzájomnej komunikácie medzi mladými autormi a ich hodnotiteľmi. Uzávierka prác prebehla 2. 5. 2017.

Termín slávnostného vyhodnotenia: 21. jún 2017 o 10:00, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku

Odborná porota:
PhDr. Peter Mišák - básnik, redaktor, publicista, predseda poroty
Ing. Milan Igor Chovan - pedagóg, spisovateľ, vedúci literárneho klubu Mladé Slovo
Ing. Radislav Kendera, PhD. - básnik, publicista
Mgr. art. Roman Rembovský, Art.D - výtvarník, pedagóg

Kategórie:
PRÓZA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

POÉZIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

ILUSTRÁCIA

  1. II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ
  2. stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ
  3. začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

Podmienky:
Pre porotu je súťaž anonymná. Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Najúspešnejšie súťažné práce budú zverejnené v zborníku prác, príp. ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení. Zaslané príspevky budú vrátené len na základe žiadosti autora.

ZOZNAMY VÝHERCOV:

Cena Radky Berešíkovej 
Poézia 
Próza 
Ilustrácia 

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 8470 ľudí.

Najbližšie podujatia

Sebaúcta a rešpekt v živote

Alfou a omegou pohodového života je mať zdravú úctu k sebe, k...

RANENÉ VTÁČATÁ 2019

Spojená škola v RužomberkuMestská knižnica v Ružomberku...

HÁČKOVANIE CHOBOTNIČIEK

Chcete pomôcť a zároveň nadviazať nové...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies