info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO-PIA 08:00-17:00

RENDEZVOUS POD SCHODMI 20

dňa 28. 9. 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

Hosť večera:
Ing. EDUARD MATÁK
publicista, prozaik, kultúrny organizátor, predseda Spolku geodetov a kartografov Slovenska

Spoluhosť:
akad. soch. JURAJ MATÁK
reštaurátor, výtvarník, publicista, člen Komory reštaurátorov Slovenska, laureát Ceny Fra Angelica 2017

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Eduard Maták (1941) -  narodil sa v Ružomberku, študoval v Košiciach a v Bratislav, žije v Liptovskom Mikuláši. Svoju odbornú činnosť v oblasti geodézie a katastra prezentoval viacerými príspevkami v odborných publikáciách, pôsobil ako lektor a prednášateľ na odborných vedeckých konferenciách na Slovensku i v zahraničí. Popri práci geodeta sa snažil zaznamenať priestor, v ktorom žijeme, dokumentačne i prozaicky. Je autorom publikácií Predmety poznania (1996), Ján Botto - básnik a geodet (2002), Predmety spomienok (2008), napísal niekoľko televíznych poviedok. Vrcholom jeho prozaických aktivít je historicko - dobrodružný román Kroniky poblúznených rokov (Vydavateľstvo Európa 2013) o živote na Slovensku i mimo neho  v medzivojnovom období.  Pred čitateľom v románe defilujú skutočné historické postavy a postavy tunajšej regionálnej mikrohistórie - tak ako sa o nich autor dočítal a dopočúval od svojich predkov i starších súčasníkov. Protagonistami jeho príbehov je  liptovský farár Jozef Kačka, spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, ale aj americký Slovák Edo Beliš a jeho synovec, pltnícky chlapec Jurko Danák.  Sledujeme ich  prebíjanie sa životom či už v Ružomberku, v Bratislave i v americkom exile, uprostred nepokojného, meniaceho sa sveta a v dotyku so slovenskou národnou i regionálnou, československou, nemeckou, maďarskou, americkou, ruskou či židovskou kultúrou. Aj keď nie všetky postavy týchto kroník mohli prejsť do kolektívneho kultúrneho povedomia, niet tu azda takej, ktorá by si nezaslúžila, aby po nej zostala stopa v našej pamäti – hoci pre poučenie do budúcnosti...

Juraj Maták (1946) - akademický sochár a reštaurátor,  narodil sa v Ružomberku  a tam aj doteraz žije. Po ukončení umeleckej priemyslovky v Bratislave vyštudoval na VŠVU sochárstvo a reštaurovanie. Venoval sa reštaurovaniu cez Slovenský fond výtvarných umení, tiež externe pôsobil ako učiteľ na ĽŠU v Ružomberku. Od roku 1987 pôsobil v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Košiciach, po roku 1992, keď sa stredisko zrušilo, nastúpil do Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, kde pôsobí dodnes. Za takmer tri desiatky rokov prešlo jeho  rukami množstvo pamiatok - spolu s kolegami zreštauroval ranogotický kostol v Ludrovej, neskorobarokový oltár v Tvrdošíne, renesančnú fasádu budovy archívu v Spišskej Sobote či nástenné maľby Jozefa Hanulu v Černovej a v Liptovských Sliačoch. Bez jeho zásahu by neexistoval dokonalý  retransfer nástenných stredovekých malieb z Liptovskej Mary, inštalovaných v skanzene v Pribyline či kostolík v Martinčeku.  Reštauroval časť hlavného oltára v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, sochársku výzdobu i hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči.

tlačová správa TU

Textová verzia

Anketa

Aké knihy obľubujete?

náučné 18%
Spolu hlasovalo 9518 ľudí.

Najbližšie podujatia

Juraj Červenák v knižnici

JURAJ ČERVENÁK  (1974) - pochádza z obce Vyhne, no od...

RENDEZVOUS POD SCHODMI 37

Hostia večera: IVETA BIELIKOVÁ  legenda ružomberského...

LIEK NA ŠIKANU

Koordinátor ochrany detí pred násilím...

Mestská knižnica
Ružomberok


Podhora 33
034 01 Ružomberok

tel: +421 44 43 22 005
mobil: +421 917 714 060
info@kniznicark.sk


Partneri a Sponzori


A ďalší..

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies